The Ballad of Narayama (1958)


Director: Keisuke Kinoshita
Cast: Danko Ichikawa, Kinuyo Tanaka, Teiji Takahashi, Yûko Mochizuki
Writers: Keisuke Kinoshita, Shichirô Fukazawa (stories)
Language: Japanese

Releases

TitleFormatRelease DateBest Price
Survivor Ballads: Three Films by Shohei ImamuraBlu-ray07/12/2020